Σεμινάριο Reprodaction για κτηνιάτρους στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2018

Η ομάδα Μηρυκαστικών της Ceva Ελλάς, ως μέρος ενός συνεχούς προγράμματος για την ανταλλαγή και την ενίσχυση της γνώσης μεταξύ της κοινότητας των κτηνιάτρων στην Ελλάδα, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα τη «Διαχείριση αναπαραγωγής και διατροφής αγελάδων...

Η παρουσίαση της διαχείρισης της αναπαραγωγής μοσχίδων και αγελάδων κρεοπαραγωγής πραγματοποιήθηκε από τον Federico Randi (DVM, PhD, International Technical Manager, Ceva Santé Animale). Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση σχετικά με τη διαχείριση μεταβατικής περιόδου των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και τη διαχείριση της διατροφής μοσχίδων από τον Alex Bach (DVM, PhD, Researcher Professor, IRTA).

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό καθώς και τη διάθεσή τους για την παρακολούθηση παρόμοιων εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο παρακαλώ επικοινωνήστε με τους Γιάννη Γουβιά (giannis.gouvias@ceva.com), Γιώργο Μπράμη (georgios.bramis@ceva.com), ή Βασίλη Κανούλα (vasilis.kanoulas@ceva.com).

Επιστροφή στην αρχή