Εταιρική ευθύνη

Ως μέλη της σημερινής ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας κοινότητας, η Ceva Sante Animale και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε από κοινού για να ανταποκριθούμε σε τρία από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας:

Την ασφάλεια των χρηστών και των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων. Σε όλες τις χώρες όπου η Ceva είναι ενεργή, λαμβάνουμε τη μέγιστη προσοχή για την ανάπτυξη προϊόντων που είναι ασφαλή για τους χρήστες, τα ζώα και τους καταναλωτές.

Επιστροφή στην αρχή