Η αποστολή μας

Η Ceva πιστεύει ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση για την παγκόσμια υγεία που εκτείνεται πέρα από την υγεία των ζώων.

Η αποστολή μας που συνοψίζεται στο σύνθημα "Μαζί… και πέρα από την υγεία των ζώων" έχει τρεις θεμελιώδεις αρχές , καθεμία από τις οποίες  αντιμετωπίζει τις ανησυχίες πάνω σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα :

Βοηθήστε να θρέψουμε έναν αυξανόμενο πληθυσμό

Το ζήτημα της διασφάλισης των πόρων των τροφίμων και της ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας .

Σήμερα ανά τον κόσμο, δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης. Η βιώσιμη εντατική γεωργία είναι και θα συνεχίσει να αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της στρατηγικής για να τραφούν 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι έως το 2050. Εμείς σαν CEVA, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας που συμμετέχουν στην παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης, για να βρουν όλο και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκτροφής, οι οποίες θέτουν ελάχιστη πίεση στα ζώα.

Καταπολέμηση ζωονόσων

Είμαστε αφοσιωμένοι στην καταπολέμηση των ζωονόσων, οι οποίες φέρουν την απειλή σοβαρών πανδημιών, ιδίως σε έναν κόσμο ολοένα αυξανόμενης κινητικότητας. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η ασφάλεια των τροφίμων έχει πρόσφατα γίνει ένα τεράστιο θέμα δημόσιας ανησυχίας. Τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά βιολογικά προϊόντα θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε ασφαλή και καλής ποιότητας ζωική πρωτεΐνη.

Προώθηση των πλεονεκτημάτων του αναγκαίου συνδέσμου μεταξύ ανθρώπων και ζώων

Τα ζώα συντροφιάς είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας και μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία σε μια αυξανόμενα αστικοποιημένη κοινωνία.

Καθώς οι πόλεις μας αναπτύσσονται, θα αναπτύσσεται ταυτόχρονα και ο ρόλος του κτηνιατρικού επαγγέλματος όσον αφορά  στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των ανθρώπων για να ζήσουν σε αρμονία με τα κατοικίδιά τους.

Αυτή η τριπλή αποστολή είναι ένα εφικτό ιδανικό, αλλά είναι πέρα από τα όρια του τι μία εταιρεία μπορεί να επιτύχει μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να θέσουμε δημοσίως την προσέγγισή μας, καθώς γνωρίζουμε πως μόνο με την συμβολή και άλλων επαγγελματιών υγείας θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές απαιτήσεις της παγκόσμιας υγείας.

Επιστροφή στην αρχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, φοιτητές κτηνιατρικής, βοηθούς κτηνιάτρου ή άλλους επαγγελματίες κτηνιατρικής υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες φροντίδας ζώων.

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η παραπάνω δήλωση ισχύει για εσάς. Διαφορετικά επιλέξτε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για να εξέλθετε από τον ιστότοπο.