Μηρυκαστικά

Η γκάμα προϊόντων της Ceva έχει μεγάλο εύρος και έχει αναπτυχθεί βασισμένη στην εξειδίκευση διαφόρων κατηγοριών:

  • Διαχείριση αναπαραγωγής:

PRID®Delta (ενδοκολπική συσκευή προγεστερόνης),

OVARELIN® (γοναδορελίνη GnRH),

CEVAPROST® (δινοπρόστη),

REGULIN®(μελατονίνη),

OXYTOCIN® (ωκυτοκίνη)

  • Εμβόλια:

PANCLOSTIL®(εντεροτοξιναιμία),

ANERO®(εντεροτοξιναιμία)

  • Αντιβιοτικά: 

FLORKEM®(φλορφαινικόλη),

CEVAXEL®  (κεφτιοφούρη)

VETRIMOXIN® L.A.  (αμοξικιλλίνη),

TENALINE®L.A (οξυτετρακυκλίνη),

VETRICILINE® (στρεπτοπενικιλλίνη)

ZELERIS® (φλορφαινικόλη & μελοξικάμη)

  • Αντιφλεγμονώδη :

MELOXIDYL®  (μελοξικάμη)

  • Αντιπαρασιτικά:

EPRECIS®  (επρινομεκτίνη)

MAXIMEC®  (ιβερμεκτίνη)

VERMITAN®(αλμπενταζόλη)

Επιστροφή στην αρχή