Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Ceva ΕΛΛΑΣ μεριμνά για τα ζώα και τους ανθρώπους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για τον εντοπισμό, εκτίμηση, κατανόηση και πρόληψη πιθανών ενεργειών από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων της.

Διαβάζετε πάντοτε το φύλλο οδηγιών χρήσεως πριν από τη χρήση κάθε φαρμάκου.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια μετά από χρήση κάποιου προϊόντος μας:

1. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας

2. Επικοινωνήστε με την ομάδα φαρμακοεπαγρύπνησης της Ceva συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται προορίζονται για την Ceva ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και τις εταιρείες του ομίλου Ceva, προς διαχείριση του αιτήματός σας. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.Ενδέχεται επίσης, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή και να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα.