Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Ceva ΕΛΛΑΣ μεριμνά για τα ζώα και τους ανθρώπους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για τον εντοπισμό, εκτίμηση, κατανόηση και πρόληψη πιθανών ενεργειών από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων της.

Διαβάζετε πάντοτε το φύλλο οδηγιών χρήσεως πριν από τη χρήση κάθε φαρμάκου.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια μετά από χρήση κάποιου προϊόντος μας:

1. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας

2. Επικοινωνήστε με την ομάδα φαρμακοεπαγρύπνησης της Ceva συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

The personal information collected is intended for Ceva Animal Health, and Ceva group companies, in order to manage your request.This information may be passed on to service providers in order to organize this management. In accordance with the Regulations on personal data you have rights of access, rectification and limitation of processing of your data. You may also, in certain limited cases, oppose the treatment, withdraw your consent and request the deletion and portability of your data. For any request relating to your personal data please go to this page