Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Ceva ΕΛΛΑΣ μεριμνά για τα ζώα και τους ανθρώπους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για τον εντοπισμό, εκτίμηση, κατανόηση και πρόληψη πιθανών ενεργειών από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων της.

Διαβάζετε πάντοτε το φύλλο οδηγιών χρήσεως πριν από τη χρήση κάθε φαρμάκου.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια μετά από χρήση κάποιου προϊόντος μας:

1. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας

2. Επικοινωνήστε με την ομάδα φαρμακοεπαγρύπνησης της Ceva συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

Προς αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από την εικόνα αυτή.

Secure code Regenerate