Παραγωγή

Η Ceva έχει 4 κεντρικά εργοστάσια και 11 περιφερειακά, σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο (κυρίως για βιολογικά προϊόντα).

Η στρατηγική η οποία διέπει την πολιτική παραγωγής της Ceva είναι επικεντρωμένη στην τήρηση των πρωτύπων βάσει των οποίων τα εργοστάσιά μας, τα οποία βρίσκονται κοντά στις τοπικές αγορές, διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται στους πελάτες μας.

Οι ομάδες R&D και παραγωγής βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία για την εξασφάλιση της μετάβασης από το στάδιο της ανάπτυξης στο στάδιο της παραγωγής.

Η εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη της Ceva εξασφαλίζει την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στις διάφορες αγορές προσαρμοσμένων στις τοπικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Επιστροφή στην αρχή