Αντιμικροβιακά

Η χρήση των αντιβιοτικών είναι αναπόφευκτη στη σύγχρονη χοιροτροφία.

Η Ceva προάγει την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της στην παρασκευή καινοτόμων αντιμικροβιακών προϊόντων συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των λοιμώξεων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η γκάμα των αντιμικροβιακών της CEVA είναι ίσως η πληρέστερη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Vetrimoxin LA® ενέσιμο εναιώρημα (μακράς δράσης) και Vetrimoxin® φαρμακούχο πρόμιγμα για τη θεραπεία διαφόρων λοιμώξεων, ιδιαίτερα του αναπνευστικού συστήματος αλλά και γενικότερα λοιμώξεων που αφορούν τα νεογέννητα χοιρίδια.

Colistine w.s® και premix ως αντιβιοτικό επιλογής για την αντιμετώπιση εντερίτιδων που οφείλονται σε Gram- βακτήρια και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της κολιβακιλλικής διάρροιας σε χοιρίδια μετά τον απογαλακτισμό. Η κολιστίνη άλλωστε, ως γνωστό, είναι το μοναδικό αντιβιοτικό έναντι του οποίου δεν αναπτύσσονται ανθεκτικά στελέχη.

Florkem® ενέσιμο διάλυμα για τον έλεγχο και τη θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων.

Πλήθος άλλων αντιμικροβιακών ουσιών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη χοιροτροφία και να προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις όπως οξυτετρακυκλίνη, ερυθρομυκίνη, στρεπτομυκίνη και πενικιλίνη, σπεκτινομυκίνη, κεφτιοφούρη, τριμεθοπρίμη και σουλφαδιαζίνη.

Επιστροφή στην αρχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, φοιτητές κτηνιατρικής, βοηθούς κτηνιάτρου ή άλλους επαγγελματίες κτηνιατρικής υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες φροντίδας ζώων.

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η παραπάνω δήλωση ισχύει για εσάς. Διαφορετικά επιλέξτε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για να εξέλθετε από τον ιστότοπο.