Διαχείριση αναπαραγωγής

Ο έλεγχος της αναπαραγωγής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας στη σύγχρονη χοιροτροφία.

Οι τεχνικές διαχείρισης της αναπαραγωγής και η αντιμετώπιση των αναπαραγωγικών διαταραχών των χοίρων είναι ένα από τα κυριότερα πεδία εξειδίκευσης του ομίλου και σίγουρα εκείνο για το οποίο η Ceva είναι σε θέση να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις απευθυνόμενη σε επαγγελματίες που αναζητούν την περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση των μονάδων εκτροφής τους.

Για παράδειγμα: 

Το Altresyn® (αλτρενογέστη), ως ένα συνθετικό προγεσταγόνο, είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της αναπαραγωγής των νεαρών χοιρομητέρων. Το Fertipig® (hCG + PMSG) χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό του οίστρου και τη θεραπεία του άνοιστρου των χοιρομητέρων, ενώ τα Cevaprost®, Gabbrostim®, Oxytocin® για πρόκληση και συγχρονισμό τοκετού καθώς και για διάφορες αναπαραγωγικές διαταραχές πριν και μετά τον τοκετό.

Επιστροφή στην αρχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, φοιτητές κτηνιατρικής, βοηθούς κτηνιάτρου ή άλλους επαγγελματίες κτηνιατρικής υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες φροντίδας ζώων.

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η παραπάνω δήλωση ισχύει για εσάς. Διαφορετικά επιλέξτε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για να εξέλθετε από τον ιστότοπο.