Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

Cevac Gumbo L

1000DS

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ζωντανό εμβόλιο σε σκόνη (λυόφιλο), intermediate LIBDV strain, για την ενεργητική ανοσοποίηση κρεοπαραγωγών ορνιθίων και πουλάδων κατά της νόσου Gumboro.

Επιστροφή στην αρχή