Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

1000ds/5000ds

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Για την ενεργητική ανοσοποίηση των κρεοπαραγωγών ορνιθίων και των ορνιθίων τα οποία στο μέλλον θα χρησιμοποιηθούν ως ωοτόκες όρνιθες με σκοπό τη μείωση της επιβλαβούς δράσης στη λειτουργία των κροσσών λόγω της μόλυνσης, που μπορεί να εκδηλώνεται με κλινικά αναπνευστικά συμπτώματα. Η προστασία έχει καταδειχθεί μετά από πρόκληση μόλυνσης με το στέλεχος 793/Β, που είναι αντιπροσωπευτικό στέλεχος της ομάδας 793/Β.

Επιστροφή στην αρχή