Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

Vermitan tabs 600mg

Δισκία Αλβενδαζόλης για πρόβατα και αίγες

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Για τη θεραπεία παρασιτώσεων που προκαλούνται από ευαίσθητα στην αλβενδαζόλη στελέχη των παρακάτω παρασίτων.

Τρηματώδη παράσιτα: Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica.

Κεστώδη παράσιτα: Monienzia expansa, Monienzia benedini.

Νηματώδη παράσιτα: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Ostertagia circumcinta, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia curticei, Nematodirus spp., Chabertia ovina, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens, Muellerius capillaris.

Επιστροφή στην αρχή