Καρδιολογία

Παρά το γεγονός ότι τα οφέλη έχουν τονιστεί ελάχιστα από τα μέσα ενημέρωσης συγκριτικά με άλλους τομείς, η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην Καρδιολογία, οδήγησε στην παράταση της διάρκειας ζωής των σκύλων παράλληλα με εκείνη των ιδιοκτητών.

Γιατί πρέπει να δεχόμαστε ακριβώς την επιταχυνόμενη γήρανση του έμπιστου συντρόφου μας όταν ο ιδιοκτήτης είναι σε θεραπεία για τον ίδιο τύπο παθολογίας ;

Είναι αυτό το είδος της σύγχρονης κοινωνιολογικής προσέγγισης του ζητήματος που οδήγησε τις ομάδες ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων της Ceva να προτείνουν το CARDALIS® ως μοναδικό συνδυασμό βεναζεπρίλης και σπειρονολακτόνης για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Το CARDALIS® αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης του σκύλου βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της ζωής του, πράγμα επιθυμητό και αναμενόμενο. Μπορεί να χορηγείται ως τμήμα της τυπικής θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας μόλις τα κλινικά συμπτώματα (π.χ. μη ανοχή στην άσκηση, βήχας ή/και δύσπνοια) εμφανιστούν.

Επιστροφή στην αρχή